De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) binnen Judo Vianen.

angelalammenBinnen Judo Vianen is Angela Lammen-Sluijs onze vertrouwens contact persoon (VCP) voor uw kind (en u als ouder als woordvoerder van uw kind).  Angela is de moeder van Lars en de echtgenote van Theo (die de Evenementen commissie met hulp van andere ouders voor zijn rekening neemt).

Angela is werkzaam als doktersassistente (en in opleiding voor Apothekersassistente) in een huisartsenpraktijk en is vanuit deze deskundigheid ook onze EHBO-er tijdens de verschillende Randori toernooien en clubkampioenschappen.

Mochten er onverhoopt dingen gebeuren of gebeurd zijn tussen uw kind en een trainer die niet gewenst zijn en besproken moeten worden, dan kunt u zich tot haar wenden. Ook bij de kinderen onderling kan zoiets voorkomen. Onthoud wel; Judo is een lichamelijke en dus contactsport waarbij kinderen en trainers elkaar aanraken.  Dit is altijd met het doel om de judoworpen en spelletjes te leren en uit te oefenen tijdens de trainingen en om tijdens wedstrijden in de praktijk te brengen.

Mocht er desondanks door uw kind ervaren worden dat dit niet gaat zoals de aanrakingen bij judo bedoeld zijn, probeert u dit dan altijd eerst met de desbetreffende trainer of het desbetreffende (ouders van) kind te bespreken. Komt u er onderling niet uit, of vindt u het moeilijk of vervelend om dit te doen, dan kunt u Angela benaderen met uw probleem.

Zij zal dan met u en uw kind een gesprek aangaan om aan te horen wat het probleem is, en hoe iets door het kind ervaren is.  Ook dan gaan zullen we proberen een gesprek met de trainer of andere kind (met ouders) aan te gaan om het probleem te bespreken en op te lossen. Zij zal u dan verder uitleg geven hoe dit verder wordt opgepakt en naar de juiste persoon doorverwijzen. Angela kan hiervoor ook altijd rekenen op steun en advies van de vertrouwens contact persoon van Judo Bond Nederland, waar een speciaal opgeleid persoon aanspreekpunt is voor de landelijke judoverenigingen.

Heeft u een probleem op dit vlak wat u graag ter bespreking aan Angela wil voorleggen, dan kunt u haar mailen: angela.lammen@gmail.com

Geef een reactie