Judo Vianen sluit seizoen af met clubkampioenschappen

Afgelopen zaterdag vonden in de blauwe zaal van SC Helsdingen weer de jaarlijkse clubkampioenschappen van Judo Vianen plaats. Er werd gestreden op een drietal matten, verdeeld over twee tijdsgroepen. In totaal waren alle judoka’s en jiu-jitsuk’s ingedeeld in 12 poules.

Van deze 12 poules was er weer een seniorenpoule judo, maar ook het onderdeel jiu-jitsu kwam aan bod in een aparte poule. Tussen de twee groepen door werd een jiu-jitsudemonstratie gegeven door Hans Brander en Martijn Mannaerts en hierin liet ook Melissa Schogt (stijlprijswinnares 2010) zien dat ze tijdens een aanval haar mannetje kon staan.

Tijdens de wedstrijden werd er fanatiek gestreden [Read more…]

Geslaagd

GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD

Judo Vianen feliciteert Martijn van harte met het behalen van zijn diploma HBO informatica.

GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD

Geslaagd

GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD

Judo Vianen feliciteert trainer BAS van harte met het behalen van zijn diploma VMBO-TL.

GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD – GESLAAGD

Enthousiasme bij Judolooptraining

Dinsdagavond 7 juni werd een judolooptraining rond de recreatieplas Middelwaard gehouden. De looptraining was voor iedereen vanaf 8 jaar.

Aan het begin werd eerst iedereen in een drietal groepen ingedeeld van goede, betere en snelle lopers. Tijdens het lopen werden telkens wat oefeneningen en sprintwedstrijdjes gedaan. Sommige judoka’s liepen de plas meerdere keren rond. Uiteraard zijn er veel foto’s gemaakt die tevens zijn te zien op de site. In het judotopverleden van Judo Vianen werden ook in juni regelmatig bostrainingen gehouden. Door het enthousiasme is onder de lesgevers afgesproken dat we deze trainingen als vast onderdeel in juni weer opnemen in de lesactiviteiten agenda.

nieuwsimg_206_1

 

Zwijglessen weer succes

nieuwsimg_205_1In de week van 16 tot en met 19 mei werden in alle groepen weer de jaarlijkse zwijglessen gehouden. In deze thema les wordt door zowel trainer als leerling niet gepraat maar wordt gebruik gemaakt van gebaren. De bedoeling van deze themales is om meer gebruik te maken van andere zintuigen en uitdrukkingsvormen.

Aan de andere kant is het gewoon leuk om aan deze themales deel te nemen. Hoewel dit misschien een lastige les lijkt bleek de ervaring het tegenovergestelde. Zelfs de allerjongste judoka’s deden hun uiterste best om zelfs maar niet te fluisteren. Soms was dat beste een beetje lastig als je iets duidelijk wilt maken en je hebt geen duidelijk gebaar. Aan het eind van de les mocht iedereen van de trainer als ontlading van het lange zwijgen even schreeuwen . Als bewijs van ieders resultaat ontving elke judoka een mooie oorkonde.

Randoritoernooi bij Judo Vianen

Op zaterdag 14 mei werd er in de dojo Helsdingen door Judo Vianen weer een randoritoernooi georganiseerd voor judoleden in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Het randoritoernooi wordt 4x per jaar door de vereniging georganiseerd, waarvan de laatste is geïntegreerd in de clubkampioenschappen.

Het randoritoernooi is een toernooi dat bedoeld is voor de beginnende judoka om wedstrijdervaring op te doen. Binnen de judobond worden soortgelijke toernooien georganiseerd onder de naam instaptoernooi. Volgens trainer Hans Brander zijn is Judo Vianen, naast het Judobond-instaptoernooi, enige jaren geleden al met dit toernooi begonnen om de drempel voor de leden van Judo Vianen nog kleiner te maken om aan wedstrijden deel te nemen.

In een randoritoernooi gaat het erom punten te verzamelen door wedstrijddeelname. Bij elk vijftigtal punten ontvangt de deelnemer een oorkonde dat loopt tot en met 300 punten. Het eerstvolgende randoritoernooi vindt plaats op 25 juni in de vorm van de jaarlijkse clubkampioenschappen.

Afgelopen zaterdag stonden er ruim 30 judoka’s klaar om hun puntentotaal verder uit te bouwen. Voorafgaand aan de wedstrijden kregen deelnemers en ouders aan de hand van enkele praktische voorbeelden uitleg van de trainers over het wedstrijdsysteem. Hoewel werd benadrukt dat niet het winnen, maar het opdoen van ervaringen het belangrijkste was, weerhield dit de judoka’s er niet van om soms zeer fanatiek aan hun wedstrijd te beginnen.

Verschillende judoka’s wisten na afloop weer een oorkonde te bemachtigen: Mika Nagtegaal (50 punten), Simone Brouwer, Frans den Braber en Rick van der Rijt (100 pt), Aukje Mak en Ton van Hunnik (150 pt) en Marissa Schogt en Milas Kop (250 pt).

Activiteiten

De komende weken staan er bij Judo Vianen weer diverse activiteiten op de agenda. Deze week vinden de zogenaamde zwijglessen, plaats waarbij les wordt gegeven en gekregen zonder een woord te spreken.

Eind van de maand is er een ouder/kind-les. Tijdens deze les is het de bedoeling dat een kind samen met een volwassene een leuke judoles beleeft. Begin juni zijn er de Middelwaardse judolooptrainingen die rondom de Middelwaartse plas van Vianen plaatsvinden.

Ook zijn er speciaal voor de allerjongste judoleden, de zogenaamde tuimelaars, tot aan het eind van het seizoen elke week gratis vriendjeslessen. Daarbij kan elk tuimellid gratis een vriendje meenemen. Uiteraard mogen ook niet-leden van 4-6 jaar tot aan het eind van het seizoen gratis deelnemen aan de tuimellessen.

Eind juni wordt het seizoen afgesloten met examens en clubkampioenschappen.

Volop punten bij instaptoernooi

Afgelopen zaterdag werd in sporthal Parijsch in Culemborg weer het instaptoernooi door de judobond georganiseerd. Dit toernooi vindt 4 maal per jaar plaats en is speciaal bedoeld voor de beginnende judoka tot 12 jaar en tot oranje band. Tijdens de instaptoernooien wordt het puntentotaal van de judoka centraal bijgehouden. Bij elk deelgenomen instaptoernooi ontvangt de judoka 10 bonuspunten. Bij elk 50-tal punten ontvangt de judoka een oorkonde . Bij 250 punten komt daar tevens een bokaal bij. De judoka mag dan niet meer meedoen gezien zijn ervaring.

Judo Vianen had een 18 tal judoka’s ingeschreven. Voor een aantal van hen was het de eerste keer dat zij deelnamen aan het instaptoernooi. Coach/begeleider Hans Brander was tevreden met hetgeen hij op de wedstrijdmat zag. Vele zaken qua techniek waar we tijdens de training momenteel mee bezig zijn weer op te bouwen zie ik terugkomen in de wedstrijd volgens Hans. Ook qua mentaliteit zit het over het algemeen wel goed en dat beloofd weer goeds voor de toekomst. De judoka’s zijn bij de start vaak gespannen maar daarna zie ik toch veel blije en tevreden gezichten.

De volgende judoka’s ontvingen door het behaalde puntentotaal een oorkonde:

50 puntenoorkonde

 • Mick Lubben

100 punten oorkonde

 • Milas Kop
 • Ton van Hunnik
 • Rick van der Rijt

Komende club-evenementen

Judo Vianen zit niet stil en ondanks alle wijzigingen staan voor de zomervakantie de volgende evenementen in de planning waar de leden alvast rekening mee kunnen houden.

Nieuwe lesrooster

Het nieuwe lesrooster gaat zoals gepland 9 mei van start. Dat houdt in dat er alleen maandag in Zijderveld en dinsdag en donderdag in Vianen wordt lesgeggeven. De definitieve indeling van alle leden volgt binnenkort.

Zwijglessen

In de week van 16 t/m 19 mei worden tijdens de les weer de zogenaamde zwijglessen gehouden. In deze themales wordt een gehele judoles gehouden zonder één gesproken woord. Alle deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsoorkonde.

Ouder-kindles

Op zaterdagochtend 28 mei vanaf 9.00 uur is er weer de ouder-kindles dat zich kenmerkt doordat elk judoduo bestaat uit een ouder en kind. Wie of wat voor ouder meedraait als judopartner mag zelf worden bepaald. Aan het eind van de les wordt een groepsfoto gemaakt voor een eventuele (te bestellen) oorkonde. Voor deze les dient men zich op te geven. De uitnodigingen worden per mail verstuurd.

Randoritoernooi

Op zaterdagochtend 14 mei van 9.00-13.00 uur wordt weer een randoritoernooi in de dojo gehouden voor alle judo Vianen leden tot 13 jaar. Alle deelnemers ontvangen hiervoor een uitnodiging . Dit randoritoernooi is van groot belang om als judoka aan deel te nemen en draagt bij aan de ontwikkeling van de judoka . Ook enkele ouders kunnen zich aanmelden om te helpen of ontvangen eventueel een uitnodiging.

Clubkampioenschappen

Aan het eind van het seizoen op 25 juni a.s. zullen weer de clubkampioenschappen worden gehouden. De uitnodigingen hiervoor zullen per e-mail worden verstuurd. Ook ouders wordt verzocht zich aan te melden om mee te helpen tijdens het toernooi.

Info-avond

Er is de laatste tijd veel gebeurd binnen de vereniging. Na veel overleg is tijdens de ledenvergadering begin dit jaar het nieuwe plan van de vereniging gepresenteerd. Deze zijn dusdanig ingrijpend dat gesproken kan worden van een reorganisatie. De oude visie en doelstellingen zijn in de huidige vorm niet meer haalbaar en toepasbaar. Hans Brander heeft in overleg met het bestuur een plan gepresenteerd waar de vereniging naar toe moet.

Op 29 maart a.s. zal er van 20.00 tot ca. 21.00 uur in de dojo van Helsdingen een informatieavond plaatsvinden, waarin ouders een nadere toelichting krijgen op de actuele ontwikkelingen. Tijdens deze avond zal Hans in het kort uitleg geven over de geschiedenis van de vereniging en wat daaruit kan worden geleerd.

Vervolgens zal uitleg worden gegeven over de reden van de leswijzigingen die na de meivakantie zullen plaatsvinden. Daarbij zal ook de visie met bijbehorende doelen aan de orde komen. Daar waar het wedstrijdjudo voorheen als hoofdwaarde werd gesteld, zal het voortaan een even belangrijk onderdeel zijn als de overige aandachtsgebieden. Aanleiding voor het terugschroeven van aandacht voor het wedstrijdjudo is de beperking van de capaciteit binnen de vereniging. De concentratie zal meer liggen op de ontwikkeling van de persoon en daaraan zullen dan ook activiteiten worden gekoppeld. Een voorbeeld daarvan is: hoe vergroot je je motivatie en verbeter je je inzet? Maar er kan ook worden gedacht aan saamhorigheid, voeding, enz.

Aangezien het echter een onmisbaar onderdeel vormt, kunnen we binnen de vereniging ook niet zonder wedstrijdjudo. Zo zal o.a. de wedstrijdmap voor elke judoka, zoals deze vroeger werd toegepast, weer in ere worden hersteld en in een nieuw jasje gestoken.

Om dit onderdeel echter goed op poten te kunnen zetten, is ook de inzet van de leden (ouders) onmisbaar. Het is daarom nadrukkelijk van belang dat met name (ouders van) leden die gebruik willen (blijven) maken van de wedstrijdtraining, bij deze informatieavond aanwezig zijn!

Uiteindelijk zal er op 29 maart ook alle ruimte zijn voor vragen en/of opmerkingen. Iedereen zal binnenkort nog een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Uitslag Zwemfestijn

Het zwemfestijn is alweer een paar weken geleden en was weer een sportieve, drukke en gezellige avond.

nieuwsimg_201_1

Voor wie het wil weten, volgen hier de totaalscores:

 • Team 1: 183
 • Team 2: 246
 • Team 3: 185
 • Team 4: 187
 • Team 5: 159
 • Team 6: 250
 • Team 7: 313
 • Team 8: 270