De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

NaamloosDe Vertrouwens Contact Persoon (VCP) binnen de vereniging Judo Vianen.Mijn naam is Angela Lammen, en binnen Judo Vianen de VCP voor de leden van de vereniging.

Als VCP’er houd ik mij bezig met een Veilig Sportklimaat voor iedereen. Sport is leuk en ontspannend en moet ook een veilige plek zijn waar je als lid naartoe wilt gaan. Daarin moet iedereen zich prettig voelen en vooral zichzelf kunnen en mogen zijn.

Judo is een contactsport waarbij leden en trainers elkaar aanraken. Dit is onvermijdelijk bij de training. Als er onverhoopt toch dingen zijn waardoor iemand zich niet prettig, bedreigd of geïntimideerd, kortom niet veilig voelt, kan hij/zij zich bij mij melden.

Ik zal dan als VCP’er de eerste opvang doen en een luisterend oor bieden. Daarna zorg ik dat er contact wordt gelegd tussen de melder (het lid van de vereniging die het betreft) en een vertrouwenspersoon van de Judo Bond Nederland en/of het NOC *NSF. Dan wordt de situatie waarin iets onveiligs of onprettigs is gebeurd besproken en een oplossing voor gezocht om dit te stoppen en verdere problemen te voorkomen.

Als VCP’er ben ik géén lid van het bestuur, zodat alles wat aan mij toevertrouwd wordt ook discreet behandeld wordt en ik onafhankelijk van het bestuur stappen richting het NOC*NSF kan zetten om een veilig sportklimaat binnen Judo Vianen te promoten.

Mocht er een situatie zijn die iemand met mij wil bespreken, dan kan dat via de mail: angela.lammen@gmail.com.
Ik neem dan contact op voor een afspraak.

Naamloossamen-naar-een-veiliger-sportklimaat