Contributie en lidmaatschap

Onderstaande contributietarieven gelden per 01-01-2017.

Jeugdlid tot en met 17 jaar (1 maal per week) € 13,50 per maand
Jeugdlid tot en met 17 jaar (onbeperkt) € 15,- per maand
Volwassenlid 18+ (1 maal per week) € 17,50,- per maand
Volwassenlid 18+ (onbeperkt) € 19,- per maand
Eenmalig inschrijfgeld € 6,-

Bovenstaande bedragen gelden voor de leden die betalen per automatische incasso. Als er geen machtiging wordt gegeven voor een automatische incasso geldt een toeslag van €1,- per maand.

Gezinskorting (geldt voor alle leden van het gezin)
Bij 2 gezinsleden 8,0%
Bij 3 of meer gezinsleden 12,5%

Bij inlevering van het inschrijfformulier ontvang je een Judo Vianen-embleem voor op je judopak.

Proeflessen

De eerste twee trainingen zijn voor ‘kennismakers’ altijd gratis en vrijblijvend. Daarna beslis je of je eventueel lid wilt worden en lever je het inschrijfformulier in bij de desbetreffende leraar.

Betaling

Betaling geschiedt per automatische incasso. Tijdens de vakantieperiode moet worden doorbetaald.

De contributie dient gestort te worden op het volgende bankrekeningnummer bij RABOBANK:

NL11 RABO 0151 4316 98
t.n.v. JUDO VIANEN

Trainen

Gewoonlijk traint men één keer per week. Junioren/senioren (zowel judo, als jiujitsu) hebben de mogelijkheid om extra vrij te trainen tijdens de zogenaamde dan-training.

Voor jeugdleden is het mogelijk om meerder uren per week te trainen, kijk hier voor de actuele lestijden.

Tevens is er voor judoka’s t/m 14 jaar de mogelijkheid om – naast de reguliere training– een wedstrijdgeoriënteerde training te volgen.

Opzegtermijn

Opzeggen kan door een mail te sturen aan ledenadministratie@judovianen.nl óf naar secretaris@judovianen.nl. Voor opzegging wordt de datum waarop de mail wordt ontvangen aangehouden. Mondeling opzeggen kan niet. De opzegging dient vóór de eerste van de maand ontvangen te zijn. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende kalendermaand.

Opzeggen/overzetten lidmaatschap JBN

Lidmaatschap bij de JBN is verplicht en wordt door de vereniging geregeld. Bij compleet stoppen met judo kan het lidmaatschap worden opgezegd, wanneer er van vereniging wordt veranderd moet dit bij de JBN worden doorgegeven.

Opzeggen of overzetten van het lidmaatschap van de JBN dient door (de ouders van) het lid te gebeuren. Op de website van de JBN staat hoe dit geregeld kan worden.

Aansluitnummer Judo Bond Nederland: D2SP12B