Jiu-Jitsu

SONY DSCModern jiu-jitsu
Het moderne jiu-jitsu als zelfverdediging op zich kent geen beperkingen. Alles is dus toegestaan. Het wordt dus ook veel gebruikt door politie en leger. Andere vechtsporten, zoals boksen, taekwondo, judo, karate en worstelen, vinden makkelijk hun weg in het jiu-jitsu. Dit is het grote voordeel van de jiu-jitsuka: zijn/haar allroundheid.

Het jiu-jitsu, qua naam eigenlijk geen ‘do’-vorm, wordt als zodanig wel beoefend en kent dus net als het judo de vormende (lichamelijk en geestelijk) waarde.

Wedstrijdsystemen
Het jiu-jitsu kent twee wedstrijdsystemen: fighting en duo-system. Fighting is een vechtsport, die wel beperkingen kent in de vorm van verboden technieken en het verbod op full-contact en knock-out.
Dit ligt immers niet in de lijn van het ‘do’-principe. Het duo-system is een demonstratievorm, waarbij in principe wel alle technieken zijn toegestaan. Bij deze vorm wint het uitvoerende duo punten voor de uitvoering.

Wat heb je nodig?
Voor de beoefening van het jiu-jitsu voldoet een karate- of judopak. Hierbij valt op te merken, dat een wat dikker karatepak of een niet al te dik judopak het meest geschikt is. Daarnaast zijn op den duur handschoenen gewenst. Verder kunnen als extra bescherming eventueel scheen- en wreefbeschermers, bitje en tok worden aangeschaft. De vereniging zal voor de overige attributen zorgen. De jiu-jitsuka maakt gebruik van messen, stokken, boksbal, pads, enz.

De les
In de les wordt aandacht besteed aan jiu-jitsu als zelfverdedigings- en als wedstrijdsport. Het moderne jiu-jitsu is een dynamische vechtsport, die best wel wat inspanning vraagt. Alle technieken moeten uiteindelijk realistisch, uit beweging en snelheid, worden uitgevoerd. Ervaring in andere vechtsporten heeft voor- en nadelen. Voordeel is de reeds opgedane ervaring met het technische gedeelte; nadeel is bijvoorbeeld dat men tijdens het sparren mogelijk te veel terugvalt op de vechtkunst die men al beheerst (bijvoorbeeld judo, karate of aikido). Net als andere vechtsporten geldt ook hier: jong geleerd is oud (nog beter) gedaan.

Het jiu-jitsu (do) is gewoon een gave, allround vechtsport, waarbij het ‘do’-principe wordt gerespecteerd.