Inloopspreekuur Fysiotherapeutisch Centrum Vianen

Beste Sporters,

Jaarlijks worden 1.4 miljoen slachtoffers van sportletsel medisch behandeld. Ook wil je als sporter graag weten wat er aan de hang is en hoelang he duurt voordat je weer kan gaan sporten. Niet bij alle sportverenigingen is er een sporverzorger/fysiotherapeut aanwezig. Speciaal voor dit soort klachten heeft Fysiotherapeutisch Centrum Vianen een inloopspreekuur op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. (Natuurlijk is het mogelijk om ook op een ander tijd/dag in overleg een afspraak te maken).

Wat kun je verwachten?

  • de afspraak duurt 10-15 minuten
  • er zal een gesprek en een onderzoek plaatsvinden
  • er vind een (gratis) klachten analyse plaats
  • er wordt (sport) advies gegeven (eventueel in overleg met trainer/leider)

Mocht blijken uit het bovenstaande dat verdere fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is dan wordt hiervoor een verolg afspraak gemaakt. Tevens wordt dan de huisarts op de hoogte gesteld.

Om dit soepel te laten verlopen en wachttijden op de avond te voorkomen is het noodzakelijk om telefonisch een afspraak te maken, dit kan op elke dag van de week en op maandag tot 17.00 uur. Er wordt dan afgesproken hoe laat je terecht kan. Uiteraard is het ook mogelijk om op andere tijden een afspraak te maken, dit in overleg.

Kosten?
Aan het eerste consult zijn geen kosten verbonven. Na dit eerste consult zal er een inschatting gemaakt worden of de sportverzorger (indien op de club aanwezig) of de fysiotherapeut de behandeling zal vervolgen. Bij de fysiotherapeut zullen de kosten volgens de zorgverzekeraar lopen.

Houd dus ook zelf goed in de gaten welke vergoeding (aanvullende verzekering) je zorgverzekeraar voor rekening neemt! Kinderen onder de 18 jaar zullen altijd de eerste 18 behandelingen vergoed krijgen van de zorgverzekeraar, ongeacht de verzekering van de ouders.

Met vriendelijke groet,

Olaf van ’t Veen (Fysiotherapeut)

Fysiotherapeutisch centrum Vianen
Het Slijk 8
4133 EA Vianen
0347-372411 
info@fysiovianen.nl
www.fysiovianen.nl
Fysiotherapeutisch centrum vianen 

Over ons

Bij Judo Vianen gaat  het vooral om de sportieve en (sociaal) vormende elementen van judo. Daarnaast is er veel aandacht voor het plezier dat de judoka’s met elkaar kunnen hebben.

Ieder jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor onze leden buiten de standaard lessen. Afgelopen jaren hebben we onder andere kerstontbijt, zwemmen, judokamp, sinterklaas toernooi en verschillende andere toernooien georganiseerd.

Lees meer >

JBN-keurmerk- correct (zonder jaartal

Locatie dojo