Wedstrijdvormen en regels

Judo

Voordat de wedstrijd van start gaat, wordt eerst afgesproken wie van de twee judoka’s de witte of rode wedstrijdband over zijn judoband moet dragen of  – bij (inter)nationale wedstrijden – wie van de twee een blauw pak moet dragen.
Op die manier kunnen de scheidsrechters en het publiek nog beter zien wie er een punt scoort. Aangezien een scorebord een witte en een rode (of blauwe) kant heeft, is het eenvoudig te zien welke judoka er punten heeft behaald in de wedstrijd.
Rood/blauw is altijd degene die als eerste wordt opgenoemd bij het gereedhouden voor een wedstrijd. De ander is dan automatisch wit.

  • Een waza-ari-score levert je 7 judopunten op. Twee waza-ari is één ippon.
  • Een ippon is de hoogste score die je in een partij kunt behalen, 10 judopunten. Als een judoka een ippon heeft gescoord, is de wedstrijd direct afgelopen.

Een wedstrijd begint als de scheidrechter hajimé roept. Als hij maté roept, wordt er even gestopt en bij sore made is de wedstrijd afgelopen.  Men kan een ippon scoren door de tegenstander met voldoende snelheid en kracht grotendeels op de rug te werpen. Een ippon kan men ook op de grond scoren door de tegenstander 20 seconden op z’n rug vast te houden. Boven de 12 jaar kan dat ook door een overgave als de tegenstander aftikt door een armklem of verwurging. Kijk hier voor een uitgebreide versie van de regels.

Voor alles wat de scheidsrechter zegt heeft hij/zij een hand/arm gebaar. Zo kunnen de mensen achter het scorebord zien wat er gezegd is, zodat zij de score kunnen aanpassen of bijvoorbeeld de tijd voor een houdgreep kunnen starten.

scheidsrechter-new
De Yuko is momenteel geen geldige score en wordt niet meer gebruikt in het huidige systeem.

Judo ne-waza (kosen judo)

Sinds kort neemt Judo Vianen ook deel aan zogenaamde ne-waza wedstrijden, waarbij het gevecht grotendeels plaatsvindt op de grond. Deze nieuwe wedstrijdstijl staat bij de Judobond nog in de kinderschoenen en heeft ook nog geen officiële status. De wedstrijd start net als een normale judowedstrijd staande. Komen de judoka’s eenmaal op de grond dan blijft de competitie op de grond ook na een eventuele stop (matée). De wedstrijd is voortijdig afgelopen als er twee ippons worden gescoord of  als men de tegenstander tot overgave kan  dwingen door middel van armklemmen of verwurgingen waarbij hij/zij afgetikt (submission). In tegenstelling tot de “normale” judo wedstrijd zijn ook verwurgingen voor de jeugd toegestaan. Tevens zijn alle werptechnieken toegestaan waarbij men de tegenstander onder de band vastpakt (zoals bijvoorbeeld morote-gari waarbij men met de handen beide benen onderuit haalt bij de tegenstander).De wedstrijdduur is afwijkend dan die van een  “normale” judo wedstrijd.

Judo kata

Een wat onbekende competitievorm is de kata competitie. Deze competitievorm is een demonstrerende vorm waarbij je wordt gejureerd. Je demonstreert één van de judo kata. (Een kata is groep vastgestelde technieken die op een vastgestelde wijze worden uitgevoerd). Deze kata dien je ook te demonstreren bij zwarte band (dan)examens. Er zijn meerdere kata waarin je kunt deelnemen als competitie.

Jiu-jitsu fighting

Dit is een confronterende competitie dat is opgebouwd uit drie delen. Men start in de trap/stoot fase waarbij men de tegenstander alleen boven de band mag toucheren. Deze fase gaat over in de fase waarbij men elkaar vastpakt om elkaar vervolgens probeert te werpen. Deze fase zal overgaan in ne-waza( grondfase) waarbij men elkaar probeert tot overgave te dwingen door klemtechnieken of verwurgingen. Ook kan je je tegenstander trachten, door middel van een houdgreep, proberen te controleren. Telkens als er wordt gestopt (matée) wordt er weer begonnen in de eerste fase. Als je in elke fase een ippon scoort is de wedstrijd voortijdig beëindigd.   De deelnemers dragen hand-en beenbeschermers in de kleur rood  of blauw.

Jiu-jitsu duo-games

Duo-games is een demonstrerende competitie, waarbij je als duo tegen een ander duo speelt. Je moet kunnen laten zien hoe goed je je kan verdedigen tegen aanvallen die door de scheidsrechter worden aangegeven. De wedstrijd bestaat uit vier delen waarbij het de duo’s om en om aan de beurt zijn. In elk deel dient het duo drie verdedigingen te laten zien. De aanvallen zijn afgeleid van het jiu-jitsu ebo-no-kata. Dit kata bestaat uit vier verschillende series van vijf  aanvallen.

Over ons

Bij Judo Vianen gaat  het vooral om de sportieve en (sociaal) vormende elementen van judo. Daarnaast is er veel aandacht voor het plezier dat de judoka’s met elkaar kunnen hebben.

Ieder jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor onze leden buiten de standaard lessen. Afgelopen jaren hebben we onder andere kerstontbijt, zwemmen, judokamp, sinterklaas toernooi en verschillende andere toernooien georganiseerd.

Lees meer >

JBN-keurmerk- correct (zonder jaartal

Locatie dojo