De VCP-er van Judo Vianen

Binnen Judo Vianen is Welmoed Visser-Korevaar onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor uw kind (en u als ouder als woordvoerder van uw kind).

Welmoed is werkzaam als orthopedagoog/seksuoloog, vanuit haar beroep is ze onder andere bezig met thema’s rondom gedrag, gelijkwaardigheid en veiligheid bij jongeren. 

Mochten er onverhoopt dingen gebeuren of gebeurd zijn tussen uw kind en een trainer die niet gewenst zijn en besproken moeten worden, dan kunt u zich tot haar wenden. Ook bij de kinderen onderling kan zoiets voorkomen. Onthoud wel; Judo is een lichamelijke en dus contactsport waarbij kinderen en trainers elkaar aanraken.  Dit is altijd met het doel om de judoworpen en spelletjes te leren en uit te oefenen tijdens de trainingen en om tijdens wedstrijden in de praktijk te brengen.

Mocht er desondanks door uw kind ervaren worden dat dit niet gaat zoals de aanrakingen bij judo bedoeld zijn, probeert u dit dan altijd eerst met de desbetreffende trainer of het desbetreffende (ouders van) kind te bespreken. Komt u er onderling niet uit, of vindt u het moeilijk of vervelend om dit te doen, dan kunt u Welmoed benaderen met uw probleem.

Zij zal dan met u en uw kind een gesprek aangaan om aan te horen wat het probleem is, en hoe iets door het kind ervaren is.  Ook dan gaan zullen we proberen een gesprek met de trainer of andere kind (met ouders) aan te gaan om het probleem te bespreken en op te lossen. Zij zal u dan verder uitleg geven hoe dit verder wordt opgepakt en naar de juiste persoon doorverwijzen. Welmoed kan hiervoor ook altijd rekenen op steun en advies van de vertrouwens contact persoon van Judo Bond Nederland, waar een speciaal opgeleid persoon aanspreekpunt is voor de landelijke judoverenigingen.

Heeft u een probleem op dit vlak wat u graag ter bespreking aan Welmoed wil voorleggen, dan kunt u haar mailen:  welmoedvisser73@gmail.com