Info-avond

Er is de laatste tijd veel gebeurd binnen de vereniging. Na veel overleg is tijdens de ledenvergadering begin dit jaar het nieuwe plan van de vereniging gepresenteerd. Deze zijn dusdanig ingrijpend dat gesproken kan worden van een reorganisatie. De oude visie en doelstellingen zijn in de huidige vorm niet meer haalbaar en toepasbaar. Hans Brander heeft in overleg met het bestuur een plan gepresenteerd waar de vereniging naar toe moet.

Op 29 maart a.s. zal er van 20.00 tot ca. 21.00 uur in de dojo van Helsdingen een informatieavond plaatsvinden, waarin ouders een nadere toelichting krijgen op de actuele ontwikkelingen. Tijdens deze avond zal Hans in het kort uitleg geven over de geschiedenis van de vereniging en wat daaruit kan worden geleerd.

Vervolgens zal uitleg worden gegeven over de reden van de leswijzigingen die na de meivakantie zullen plaatsvinden. Daarbij zal ook de visie met bijbehorende doelen aan de orde komen. Daar waar het wedstrijdjudo voorheen als hoofdwaarde werd gesteld, zal het voortaan een even belangrijk onderdeel zijn als de overige aandachtsgebieden. Aanleiding voor het terugschroeven van aandacht voor het wedstrijdjudo is de beperking van de capaciteit binnen de vereniging. De concentratie zal meer liggen op de ontwikkeling van de persoon en daaraan zullen dan ook activiteiten worden gekoppeld. Een voorbeeld daarvan is: hoe vergroot je je motivatie en verbeter je je inzet? Maar er kan ook worden gedacht aan saamhorigheid, voeding, enz.

Aangezien het echter een onmisbaar onderdeel vormt, kunnen we binnen de vereniging ook niet zonder wedstrijdjudo. Zo zal o.a. de wedstrijdmap voor elke judoka, zoals deze vroeger werd toegepast, weer in ere worden hersteld en in een nieuw jasje gestoken.

Om dit onderdeel echter goed op poten te kunnen zetten, is ook de inzet van de leden (ouders) onmisbaar. Het is daarom nadrukkelijk van belang dat met name (ouders van) leden die gebruik willen (blijven) maken van de wedstrijdtraining, bij deze informatieavond aanwezig zijn!

Uiteindelijk zal er op 29 maart ook alle ruimte zijn voor vragen en/of opmerkingen. Iedereen zal binnenkort nog een uitnodiging per e-mail ontvangen.