Jiujitsu binnen Judo Vianen

Al enige jaren wordt het jiujitsu (of ju-jitsu) beoefend bij Judo Vianen. Dat is dus niet altijd zo geweest.  Kennis en en vaardigheid in andere gevechtssporten dan judo binnen Judo Vianen was er tot eind vorige eeuw niet. Een korte periode is er nog wel Aikibudo door een andere docent gedoceerd.

Hans begon als judoka  midden jaren negentig met jiujitsu en  hij  wilde zijn kennis en vaardigheid verbreden met een andere gevechtssport. Na diverse gevechtsporten te hebben geprobeerd viel al snel zijn keuze op het jiujitsu omdat hij alle aangeleerde  judotechnieken één op één kon toepassen in het jiujitsu.

Na vele jaren van training heeft Hans ook zijn leraren licentie in jiujitsu behaald naast het judo. Maar wat verschilt jiujitsu nu met het judo?

Overeenkomsten

Beide gevechtsvormen zijn meer dan alleen een bewegingsvorm maar hebben beiden een vormend opvoedend karakter, dus je leert niet alleen technieken maar leert je indirect ook een beter mens te worden. Beide hebben het meegaande karakter van een aanval dus niet bijvoorbeeld: “Jij slaat hard maar ik nog harder (knock-out)” maar ontwijken, meedraaien, meebewegen en overnemen van de tegenstander. De bedenker van het judo Jigoro Kano beoefende jaren het jiujitsu bij twee verschillende scholen in Japan . In Japan had je veel jiujitsu scholen en elke school was gespecialiseerd in bepaalde gevechtstechnieken. Dat konden werptechnieken, controletechnieken, wapentechnieken, trapstoottechnieken, enz. zijn.

untitled

Verschillen

Bij andere gevechtssporten is er in tegenstelling tot jiujitsu geen of weinig aandacht op zelfverdediging. Kano ontwierp uit het jiujitsu een eigen systeem dat hij judo noemde. Ook het aikido, karate en andere gevechtssporten zijn uit het jiujitsu voortgekomen. Je kan het zien dat deze sporten vaak gespecialiseerd zijn in bepaalde technieken zoals judo gespecialiseerd is in werp en controle technieken. Jiujitsu is  een  allround verdedigingssport. De kracht van een jiujitsuka is dat hij van alle technieken wel wat weet dus niets is hem vreemd waaronder verdediging en toepassen van wapens.

Andere vormen

Er zijn verschillende jiujitsu stijlen. Dat houdt in dat er andere examen eisen zijn maar ook andere competitieregels. Technieken worden soms net even anders uitgevoerd. Maar op zich voor de jiujitsuka geen probleem omdat ie van alle technieken wel wat weet. Brazilian Jiujitsu is momenteel zeer populair. Eigenlijk is het een Braziliaanse vorm van judo. Waarbij zij gespecialiseerd zijn in het  grondwerk. Voor judoka’s en jiujitsuka’s is dit een goede aanvulling op hun sport. Er zijn ideeën dat de JBN deze sport wil opnemen in zijn programma naast judo, jiujitsu en aikido. Wij volgen voor het jiujitsu de richtlijnen van de JBN die destijds zijn opgesteld door Wim Boersma en Mario Den Edel. Hans heeft het jiujitsu geleerd van Mario maar heeft ook getraind bij bondscoach en meervoudig kampioen Barry van Bommel..

Kinderen en jiujitsu

Binnen de JBN aangesloten scholen/vereniging wordt er al aan jiujitsu gedaan vanaf ongeveer 8-10 jaar. Dit is natuurlijk wel een aangepaste vorm gezien de veiligheid. Bij Judo Vianen hebben beperkte mogelijkheden qua lesuren en beschikbaarheid van trainers. Om die reden is er nog geen jiujitsugroep beneden de 13 jaar. Wel is een compromis gevonden waarbij eens per maand op dinsdag de judoles verruild wordt voor een jiujitsules. Helaas is dit eigenlijk nog te weinig om ook aan wedstrijdvormen van jiujitsu deel te nemen.

Huidige jiujitsugroep

Momenteel hebben we een kleine groep van recreatieve deelnemers tussen de 13 en 60 jaar. Een enkele deelnemer is al bezig met de voorbereiding van z’n zwarte band. Er wordt (nog) niet deelgenomen aan wedstrijden omdat daar te weinig capaciteit en animo voor is. Ieder lid kan 2 x in de week trainen maar voor 15+ zal dat een combinatie zijn van 1 x judo en 1x jiujitsu. Aangezien deze gevechtssporten zich eerder aanvullen dan tegenwerken is dat geen probleem voor het lid en vinden de trainers het dus prima dat leden beide vormen beoefenen.

Girl Power👑💋 #jiujitsu #jiujitsulifestyle #bjjlifestyle #bjjs #costarica #bjjfamily

Een bericht gedeeld door Issys Calderón Photography (@issyscalderonphotography) op