Let’s go 2022! 🎉

Het nieuwe jaar is begonnen en de lockdown is voorbij, dat betekent dat wij dinsdag 18 januari weer de mat op gaan!

Alle groepen kunnen weer terecht op hun eigen lestijd, ben je even kwijt hoe laat dat ook alweer was? Kijk dan even hier: https://www.judovianen.nl/lesaanbod/lesrooster/

Wij kijken er naar uit om weer te kunnen sporten met jullie. 

Let op: Het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar en het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) blijven verplicht in Helsdingen Sport en Cultuur.

Het mondkapje mag pas af wanneer je in de dojo bent.

Uiteraard blijven ook de basisregels van kracht;
– blijf thuis bij klachten
– hoest en nies in je elleboog
– was regelmatig je handen
– houd 1,5 meter afstand

Brengen, halen en wachten:

Wanneer je wacht op je eigen les, vragen wij jou om de trap en deur van de dojo vrij te houden. Zodat iedereen waar nodig 1,5 meter afstand kan houden én de deur vrij toegankelijk blijft voor iedereen (ook in geval van nood). Zo kunnen de leden die klaar zijn met hun les ook meteen door naar de kleedkamer. 

Waar kan ik dan wachten?
Naast en achter de trap boven is voldoende ruimte voor onze leden om te wachten op hun les.

Kom je iemand brengen/halen?
Er is op dit moment geen publiek toegestaan in het sportcentrum, ook het wachten op de les bij de dojo is daarom niet toegestaan. Ophalen gebeurt het liefst buiten het sportcentrum, of als het echt niet anders kan (wanneer je de trainer wilt spreken of wanneer hulp écht nodig is in de kleedkamer) kan je beneden wachten onderaan de trap. Let wel dat de 1,5 meter hier nageleefd kan worden.

P.S. Heb je een proefles aangevraagd of had je er al één gepland staan? Dan krijg je komende week mail om een nieuwe datum te plannen.