Morele Code – 6. Respect

Er gaat geen dag voorbij of ergens valt wel het woord ‘respect’ en dat wordt op verschillende manieren gebruikt. 

In de jongerencultuur wordt vaak het Engelse woord respect gebruikt. Hiermee wil je bewondering, waardering uitspreken naar een persoon. Respect heeft ook te maken met eerbied voor een prestatie, bijvoorbeeld als een judoka kampioen is geworden of een hogere band heeft behaald.

Respect kan ook worden geuit naar iets of iemand, waarmee je geen problemen wilt krijgen. Bijvoorbeeld: Ik heb respect voor de politie of ik heb respect voor de storm.

Het woord ‘respect’ hoeft niet altijd te gaan over mensen, dieren, dingen of zaken. Het kan ook te maken hebben met iets ongrijpbaars, zoals iemands mening. Iedereen is verschillend in zijn doen en laten en heeft een andere mening. Hoe iemand is, heeft met veel dingen te maken, zoals waar je bent geboren, wat voor opvoeding je meekrijgt, wat je hebt meegemaakt, wie/hoe je bent, enz.

Veel mensen hebben vaak een (voor)oordeel over iets of iemand zonder onderzoek te doen en zien vaak hun waarheid als de enige waarheid. Nu hoef je het niet met iedereen eens te zijn, maar op het moment dat je accepteert dat iemand anders is of denkt, toon je respect.

In het judospel komen we heel dicht bij elkaar en dat kan soms vreemd, eng of gewoon niet prettig zijn. Vooral als jij vindt dat die persoon heel anders is dan wat jij vindt dat normaal is. Het liefst zou je misschien met een vriend(in) willen oefenen. Op het moment dat je besluit om toch met die andere (onbekende) persoon te gaan judoën, toon je respect. Hoe vaker je dat doet, hoe gemakkelijker je dat afgaat. Het maakt je dan niet meer uit hoe of wat iemand is, als je maar samen kunt judoën. Judo is duo. Respect werkt niet met een mooi woord ‘statusverlagend’, maar altijd ‘statusverhogend’.

Respect tonen is dus noodzakelijk bij het judo, maar leer je ook dóór het judo.

Uiteindelijk zul je merken dat je daardoor gemakkelijk(er) met iedereen kunt omgaan.