Morele code – 8. Vriendschap

Vriendschap is de laatste deugd in de rij van morele code. Vriendschap is ontzettend belangrijk voor je sociale gezondheid. Vriendschap draagt bij aan hoe gelukkig je je voelt in het leven. Het maakt je leven niet alleen prettiger, maar ook gemakkelijker. Niet alleen geluk maar ook tegenslagen kun je vaak met anderen delen en meestal krijg je dan ook hulp aangeboden.

De vraag is wat je verstaat onder vriendschap en welke eisen je eraan stelt. Vind je dat je binnen vriendschap de ander door dik en dun moet steunen en dat je altijd klaar moet staan? Vriendschap is gebaseerd op vertrouwen, waarbij je je eigen belangen voor de ander op de achtergrond zet.

Vriendschappen die problemen geven, komen o.a. door een verkeerd verwachtingspatroon van beiden.

Belangrijk is dat je vrijuit kunt praten en kunt zeggen wat je vindt en voelt.

Er zijn vriendschappen waarbij je continue contact met elkaar hebt, maar ook vriendschappen waarbij je elkaar maar 1x per jaar spreekt. Ook die laatste vorm kan heel waardevol zijn. Vriendschappen hoeven niet altijd met woorden te zijn afgesproken, maar ontstaan soms gewoon.

Judo draagt bij aan het vormen van vriendschappen. In het judo is het vertrouwen in elkaar hebben erg belangrijk. Als je maatje jou bijvoorbeeld niet opvangt bij het werpen, val je hard of kun je zelfs een blessure oplopen. Juist dat vertrouwen is weer belangrijk bij vriendschap en vriendschap draagt bij aan geluk en een betere maatschappij. Dat is ook een van de twee opgestelde principes van Jigoro Kano: Voorspoed en algemeen Welzijn (Jita Kyoei).