Van wie is Judo Vianen?

Art SuppliesZo af en toe krijgen we van de leden weleens de vraag van wie Judo Vianen nu eigenlijk is? 

Misschien is het goed om daar – in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering op 9 november a.s. – eens iets meer over te vertellen.

Waar begon het?

De oorsprong van het huidige Judo Vianen ligt in de jaren ’60, toen een aantal mensen het leuk vond om met elkaar te judoën. Hennie Schouten die bij de Bonna in Vianen werkte, kon wel lesgeven.

Hij had alleen niet de papieren als officieel judoleraar, zoals tegenwoordig wel is vereist bij de JBN. Wel kon hij goed judoën en had hij menig wedstrijd gewonnen. In het begin maakte het groepje gebruik van een ruimte bij de Bonna.

Het clubje groeide, maar er was eigenlijk niets officieel geregeld. Er waren wel mensen die het voortouw namen bij het regelen van zaken, maar het ontbrak in die tijd nog aan kennis en voldoende menskracht  om een vereniging te starten.

Eind jaren ‘60 ontstond in Vianen een zogenaamde omnivereniging, waarbij alle sporten in Vianen zich konden aansluiten. Ook de judoclub van Hennie sloot zich aan bij omnivereniging ASV68. Hierdoor werden contributies geregeld, ledenadministraties, enz. Later werd ASV68 opgeheven en is het judoclubje in 1980 weer zelfstandig  verder gegaan als vereniging onder de naam Judo Vianen.

Dan is de vraag: maar wat is een vereniging en wie is de baas?

Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Deze vereniging wordt officieel vastgelegd bij de notaris. In Nederland wordt een vereniging gezien als ‘rechtspersoon’. Een vereniging is een rechtsvorm die bestaat uit leden. Deze leden bepalen wie het bestuur vormt. Dit bestuur leidt vervolgens de vereniging. De verkiezing van het bestuur gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit gebeurt door te stemmen. Eigenlijk is dit dus vergelijkbaar met het stemmen tijdens de verkiezingen in Nederland. Uiteraard geldt er wel een aantal regels. Deze regels staan beschreven in de statuten, die officieel door de notaris zijn vastgelegd.

Er zijn ook wel andere rechtsvormen, zoals een stichting. In tegenstelling tot een vereniging bestaat deze rechtsvorm niet uit leden.

Wie heeft het voor het zeggen?

Nu zijn er vaak mensen binnen de vereniging die veel doen voor de club en er soms al heel lang bij betrokken zijn. Het zou dan kunnen lijken alsof deze personen alles voor het zeggen hebben, maar niets is minder waar. Zij moeten het bestuur immers wel van alles op de hoogte houden, want het bestuur moet zich uiteindelijk wel kunnen verantwoorden richting de leden.

Iedereen die binnen de vereniging zijn/haar steentje bijdraagt – bestuur, trainers, commissielid, etc. –   doet dit geheel op vrijwillige basis, vaak naast een drukke baan. Zonder al deze vrijwilligers zou er geen vereniging en dus ook geen Judo Vianen bestaan.

Judo Vianen is er dan ook voor en door de leden!