Verbouwing sportcentrum – tijdelijk les in de gymzaal

Het is je vast niet ontgaan dat er een theaterzaal aan het sportcentrum wordt gebouwd. Deze zaal grenst direct aan de dojo. Helaas kunnen we de laatste twee weken van het seizoen de dojo niet gebruiken vanwege werkzaamheden aan de kant van de dojo.

Alle lessen van 19 t/m 30 juni zullen daardoor in de gymzaal beneden plaatsvinden.

Wanneer je niemand ziet in de dojo de komende twee weken als je aan komt lopen/rijden/fietsen, dat klopt, we zitten beneden in de gymzaal voor de lessen.

Let op! Zaterdag 23 juni zijn er onze jaarlijkse clubkampioenschappen en is er geen les in de ochtend.