Contributie en lidmaatschap

Contributie tarieven

Onderstaande contributietarieven gelden per 01-01-2017.

Jeugdlid tot en met 17 jaar (1 maal per week)€ 13,50 per maand
Jeugdlid tot en met 17 jaar (2 maal week)€ 15,- per maand
Volwassenlid 18+ (1 maal per week)€ 17,50,- per maand
Volwassenlid 18+ (2 maal week)€ 19,- per maand
Eenmalig inschrijfgeld€ 6,-

Bovenstaande bedragen gelden voor de leden die betalen per automatische incasso. Als er geen machtiging wordt gegeven voor een automatische incasso geldt een toeslag van €1,- per maand.

Gezinskorting (geldt voor alle leden van het gezin) 
Bij 2 gezinsleden8,0%
Bij 3 of meer gezinsleden12,5%

Bij inlevering van het inschrijfformulier ontvang je een Judo Vianen-embleem voor op je judopak (help gerust je trainer door hier om te vragen).

Proeflessen

De eerste twee trainingen zijn voor ‘kennismakers’ altijd gratis en vrijblijvend. Daarna beslis je of je eventueel lid wilt worden (indien er plek is in de gekozen groep) en lever je het inschrijfformulier in bij de desbetreffende leraar.

Trainen

Gewoonlijk traint men één keer per week. Junioren/senioren (zowel judo, als jiujitsu) hebben de mogelijkheid om extra vrij te trainen tijdens de zogenaamde dan-training.

Voor jeugdleden is het mogelijk om twee uren per week te trainen (indien er plek is in de gekozen groep).

Kijk hier voor de actuele lestijden.

Betaling

Betaling geschiedt per automatische incasso. Tijdens de vakantieperiode moet worden doorbetaald.

De contributie dient gestort te worden op het volgende bankrekeningnummer bij RABOBANK:

NL11 RABO 0151 4316 98
t.n.v. JUDO VIANEN

Opzegtermijn

Opzeggen kan door een mail te sturen aan ledenadministratie@judovianen.nl óf naar secretaris@judovianen.nl. Voor opzegging wordt de datum waarop de mail wordt ontvangen aangehouden. Mondeling opzeggen kan niet. De opzegging dient vóór de tiende van de maand ontvangen te zijn. Bij latere opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende kalendermaand.

JBN Lidmaatschap

Judo Vianen is als club aangesloten bij de JBN en heeft het officiële JBN Keurmerk. Bij inschrijving bij Judo Vianen wordt het nieuwe lid tevens ingeschreven bij de Judo Bond Nederland (JBN). Hiervoor geef je een aparte machtiging af op het inschrijfformulier.

Met jouw inschrijving bij de JBN ben je verzekerd voor allerhande ongevallen tijdens lesuren en wedstrijden. Je kunt met je lidmaatschap deelnemen aan toernooien welke door de JBN worden georganiseerd, waaronder het instaptoernooi. Je krijgt een JBN-paspoort waarin wij jouw graduatie bijhouden, elke nieuwe kleur band wordt officieel bij de JBN geregistreerd en krijg je elk kwartaal automatisch het digitale JBN Magazine toegestuurd.

De kosten voor dit lidmaatschap zijn te vinden op de website van de JBN.

Opzeggen / overzetten lidmaatschap JBN

Lidmaatschap bij de JBN is verplicht en wordt door de vereniging geregeld. Bij compleet stoppen met judo kan het lidmaatschap worden opgezegd, wanneer er van vereniging wordt veranderd moet dit bij de JBN worden doorgegeven.

Opzeggen of overzetten van het lidmaatschap van de JBN dient door (de ouders/verzorgers van) het lid te gebeuren. Op de website van de JBN staat hoe dit geregeld kan worden.

Aansluitnummer Judo Bond Nederland: D2SP12B

Over ons

Judo Vianen bestaat als vereniging al meer dan 50 jaar en is een actieve vereniging met vele lesen en een gemotiveerd bestuur. Samen met enthousiaste trainers en vrijwilligers streeft het bestuur naar een sportieve en sociale ontwikkeling van de leden en behoud van het verenigingskarakter.

Bij Judo Vianen gaat  het vooral om de sportieve en vormende elementen van judo. Daarnaast is er veel aandacht voor plezier dat de judoka’s met elkaar kunnen hebben.

Lees meer > 

Facebook

Kalender

Locatie dojo