Missie en Visie

Onze Missie

Zo veel mogelijk mensen in contact brengen met de budosport [1] en hun sociale en fysieke weerbaarheid vergroten.

Onze Visie

De kracht (meerwaarde) van de budosport in de directe omgeving van Vianen voor één of meerdere jaren overbrengen aan iedere belangstellende.

Onze Kernwaarden

Kwaliteit
Om onze doelen duurzaam te bereiken, is kwaliteit van belang. Wij streven altijd naar de hoogste kwaliteit.

Enthousiasme
Enthousiasme zien we als hèt middel om onze visie over te brengen.

Veiligheid
Een veilige omgeving – zowel op, als buiten de mat – is een vereiste voor een goede ontwikkeling van ieder persoon.

Betrokkenheid
Om als vereniging goed te kunnen blijven functioneren, is betrokkenheid nodig.
Die betrokkenheid bereiken wij door samen te beleven en samen te delen.

Prestatie
Om de kwaliteit van (onze) doelen vast te houden, is presteren nu eenmaal van belang, elke dag weer.

Discipline en structuur
Dit betekent voor ons respect hebben voor je trainingsmaatjes en voor jezelf in een vaste trainings- en omgevingsstructuur. Daarbij is zelfbeheersing voor ons vanzelfsprekend.

Doelen

  • Binnen genoemde kaders de ruimte bieden aan iedere individuele sporter om op persoonlijk niveau te groeien en zich te onderscheiden.
  • Het plezier in de uitoefening van de judosport als uitgangspunt stellen.
  • Het verbeteren van de lichaamscoördinatie van onze leden.
  • Het vergroten van de sociale weerbaarheid en assertiviteit van onze leden.
  • De sportieve prestatie niet als een doel op zich beschouwen.

Daarbij maken we gebruik van:

  • goed uitgeruste trainingsruimte (dojo) en faciliteiten;
  • een brede deelname van alle bij de vereniging betrokkenen tijdens organisatie en uitvoering van activiteiten;
  • goede kwaliteit van de begeleiding in sociaal en judo-/jiu-jitsu-technisch opzicht;
  • verschillende activiteiten, zoals wedstrijden en evenementen;
  • diverse contacten binnen de JudoBond Nederland (JBN) en budowereld.

[1]  Budo = verzamelnaam van oosterse vechtsporten (de weg van de strijd tot een beter mens)

Over ons

Judo Vianen bestaat als vereniging al meer dan 50 jaar en is een actieve vereniging met vele leden en een gemotiveerd bestuur. Samen met enthousiaste trainers en vrijwilligers streeft het bestuur naar een sportieve en sociale ontwikkeling van de leden en behoud van het verenigingskarakter.

Bij Judo Vianen gaat  het vooral om de sportieve en vormende elementen van judo. Daarnaast is er veel aandacht voor plezier dat de judoka’s met elkaar kunnen hebben.

Lees meer > 

Facebook

Locatie dojo